Monthly Archives: March 2021

Hợp đồng khoán việc

Luật DeHa xin chia sẻ mẫu hợp đồng khoán việc để quý khách tham khảo: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-***—– HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC (Số:../HĐKV) …, ngày .. tháng .. năm …. BÊN A (BÊN THUÊ): CÔNG TY                 : …………………………………………………………………………….. Địa chỉ                        : …………………………………………………………………………….. Điện thoại                   : ……………………………… Fax:……………………………………… Đăng ký kinh doanh   : …………………………………………………………………………….. Mã số thuế                  : …………………………………………………………………………….. [.]

Hợp đồng đặt cọc mua nhà

Hợp đồng đặt cọc là gì Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc [.]

Hợp đồng góp vốn

Hợp đồng góp vốn là gì Hợp đồng góp vốn hay còn gọi với cái tên khác biên bản hợp đồng hợp tác đầu tư là hợp đồng sẽ được ký kết giữa các bên có thể là cá nhân hoặc tổ chức để thỏa thuận về việc cùng thực hiện việc góp vốn để thực hiện một dự án kinh doanh nào đó [.]

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay hợp đồng chuyển nhượng mua bán đất là một loại hợp đồng rất được quan tâm vì đất đai là loại tài sản lớn. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có cần công chứng không Theo quy [.]

Phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng là gì Có thể hiểu phụ lục hợp đồng là bộ phận không tách rời với hợp đồng, dùng để sửa đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng mà trong quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh. Thông thường, các bên trong hợp đồng thường sử dụng [.]

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là gì Hợp đồng dịch vụ được quy định tại điều 513 Bộ luật dân sự 2015 như sau: “Điều 513. Hợp đồng dịch vụ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng [.]