Category Archives: Thừa kế

Chế định thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Chế định thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn về lĩnh vực thừa kế, Luật DeHa xin cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực thừa kế như sau: Tư vấn về di chúc: tư vấn lập di chúc; soạn [.]

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm ngân hàng theo thừa kế

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm ngân hàng theo thừa kế Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn về lĩnh vực thừa kế, Luật DeHa xin cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực thừa kế như sau: Tư vấn về di chúc: tư vấn lập di chúc; soạn thảo [.]