Công ty đa quốc gia là gì

 Nghe đến cụm từ đa quốc gia phần nào chúng ta hiểu được công ty đa quốc gia là công ty có hoạt động kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau. Qua bài viết này Luật DeHa xin chia sẻ về thế nào là công ty đa quốc gia.

 Công ty đa quốc gia là gì ? Thế nào là công ty đa quốc gia ?

 Công ty đa quốc gia, thường viết tắt là MNC (từ các chữ Multinational corporation) hoặc MNE (từ các chữ Multinational enterprises), là khái niệm để chỉ các công ty sản xuất hay cung cấp dịch vụ ở ít nhất hai quốc gia. Các công ty đa quốc gia lớn có ngân sách vượt cả ngân sách của nhiều quốc gia. Công ty đa quốc gia có thể có ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ quốc tế và các nền kinh tế của các quốc gia. Các công ty đa quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa; một số người cho rằng một dạng mới của MNC đang hình thành tương ứng với toàn cầu hóa – đó là xí nghiệp liên hợp toàn cầu.

 Các công ty đa quốc gia ở việt nam

 Một số công ty đa quốc gia tại Việt Nam

  • Unilever.
  •  Procter & Gamble (P&G) …
  •  IBM. …
  •  Microsoft. …
  • .Abbott. …
  • Honda. …
  •  Nestlé …
  •  Samsung.

 Những rủi ro của công ty đa quốc gia

 Do hoạt động của các công ty đa quốc gia được thực hiện trong một môi trường quốc tế, nên những vấn đề như thị trường đầu vào, đầu ra, vận chuyển và phân phối, điều động vốn, thanh toán… đều có những rủi ro nhất định. Rủi ro thường gặp của các các công ty đa quốc gia được chia thành hai nhóm sau:

 – Rủi ro trong mua và bán hàng hóa như: thuế quan, vận chuyển, bảo hiểm, chu kỳ cung cầu, chính sách vĩ mô khác…

 – Rủi ro trong chuyển dịch tài chính như: rủi ro khi chính sách của chính quyền địa phương thay đổi, các rủi ro về tỷ giá, lạm phát, chính sách quản lý ngoại hối, thuế, khủng hoảng nợ…