Flycam có cần giấy phép – Thủ tục xin giấy phép bay flycam

Flycam có cần giấy phép

 Để đảm bảo an toàn và bí mật an ninh quốc gia, tất cả flycam/drone đều cần được cấp phép và xác định rõ phạm vi bay và thời gian bay.

Xin giấy phép bay flycam ở đâu

 Cơ sở cấp phép bay cho flycam/drone được quản lý và cấp phép bởi Cục Tác chiến – Bộ Quốc Phòng. Trong khoảng thời gian 7-15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục tác chiến sẽ trả lời bạn về việc hồ sơ đã hợp lệ và được cấp giấy phép bay hoặc hồ sơ cần sửa đổi bổ sung.

Thủ tục xin giấy phép bay flycam

 Căn cứ điều 9 nghị định 36/2008/NĐ-CP

 Điều 9. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép bay

 1. Tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép bay. Hồ sơ đề nghị cấp phép bay bao gồm các tài liệu sau:

 a) Đơn đề nghị cấp phép bay bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này).”

 b) Tài liệu kỹ thuật về phương tiện bay, bao gồm ảnh chụp kiểu loại tàu bay hoặc phương tiện bay và bản thuyết minh tính năng kỹ thuật hàng không của loại tàu bay hoặc phương tiện bay đó .

 c) Giấy phép hoặc giấy ủy quyền hợp pháp cho phép tàu bay, phương tiện bay thực hiện cất cánh, hạ cánh tại sân bay, khu vực trên mặt đất, mặt nước;

 2. Chậm nhất 07 ngày làm việc, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp phép bay đến Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu.

 3. Chậm nhất 07 ngày làm việc, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị sửa đổi lại phép bay đến Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu.”

 4. Bộ Quốc phòng quy định việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị cấp phép bay, sửa đổi phép bay của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng.

  

  

  

  

  

 Tag: sử dụng cách giấy phép bay flycam