Giấy phép kinh doanh tiếng trung, tiếng nhật là gì

 Giấy phép kinh doanh là một biểu mẫu được hoàn thành bởi chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nó chứa các thông tin như tên công ty, vị trí và các thông tin quan trọng khác về công ty.

Giấy phép kinh doanh tiếng trung là gì

 商业执照

Giấy phép kinh doanh tiếng nhật là gì

 ビジネスライセンス

Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình

 Các mẫu giấy phép kinh doanh thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ để xác định các sản phẩm và dịch vụ của họ.