Hồ sơ pháp lý công ty gồm những gì

 Hồ sơ pháp lý của công ty bao gồm những giấy tờ quan trọng của công ty, hồ sơ pháp lý công ty thể hiện sự đặc điểm của công ty mà không giống với công ty khác. Vậy hồ sơ pháp lý công ty gồm những gì hãy tham khảo qua bài viết dưới đây của Luật DeHa.

 Hồ sơ pháp lý công ty gồm những gì

 Hồ sơ pháp lý công ty gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ quyết định thành lập
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( nếu có)
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế ( nếu có)
  • Điều lệ công ty
  • Danh sách thành viên/ danh sách cổ đông
  • Quyết định bầu/bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty như: quyết định bầu chủ tịch HĐQT/HĐTV; Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc/ Giám đốc….
  • Ngoài ra công ty có thể có các văn bản khác như: thỏa ước lao động tập thể; Quy chế nội bộ công ty; biểu mẫu văn bản

 Trên đây là một số giấy tờ trong hồ sơ pháp lý công ty để bạn tham khảo.

 Quý khách có nhu cầu thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ về doanh nghiệp. Xin cảm ơn./.