Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

 Sáng ngày 12/4/2021, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ; đồng chí Phạm Tuấn Cẩn, Đảng ủy viên; các đồng chí trong Cấp ủy Chị bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

 Tại buổi Lễ đồng chí Phạm Tuấn Cẩn, Đảng ủy viên Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 89-QĐ/ĐU ngày 05/4/2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc thành lập Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên và chỉ định Ban chi ủy Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Bùi Văn Huân giữ chức vụ Bí thư; đồng chí Trần Thị Lan Anh giữ chức vụ Phó Bí thư; đồng chí Lê Thị Anh Thu, Chi ủy viên.

 Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo Chi bộ thực hiện tốt một số nội dung sau:

 1. Chi bộ duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo đảng viên trong Chi bộ với một quyết tâm chính trị cao nhất khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 2. Xây dựng Nghị quyết, Chương trình hành động gắn với nhiệm vụ thực tiễn của Trung tâm.

 3. Phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ và duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định, đặc biệt thường xuyên thực hiện tốt việc giáo dục tư tưởng và nhận thức của đảng viên; thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát trong Chi bộ.

 Đồng chí tin tưởng Chi bộ sẽ là một tập thể đoàn kết, tạo động lực phấn đấu cho các đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Bùi Văn Huân, Bí thư Chi bộ thay mặt tập thể Cấp ủy, Chi bộ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy. Xin hứa với Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ, tập thể cấp ủy, chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt: Nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất xây dựng cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 Nguồn: https://sonv.thainguyen.gov.vn/-/le-cong-bo-quyet-inh-thanh-lap-chi-bo-trung-tam-luu-tru-lich-su

  

  

  

  

  

  

 Tag: kịch bản kịch bản chương trình lễ công bố quyết định thành lập chi bộ