Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Đối với mỗi loại phương thức giải quyết tranh chấp thì thời hạn yêu cầu giải quyết khác nhau. Luật DeHa xin chia thời hiệu giải quyết tranh chấp về đất đai như sau:

Thời hiệu khởi kiện quyết định hành chính về đất đai

Theo Điều 116 Bộ luật Tố tụng hành chính 2015, thời hiệu khởi kiện quyết định quản lý hành chính đất đai là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính đó.

Như vậy, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính thì cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện quyết định hành chính về đất đai.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Điểm a, khoản 1 Điều 6 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012, Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, đối với hành vi vi phạm hành chính về đất đai thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm. Trường hợp đã hết thời hiệu xử phạt thì không được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định trên thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về đất đai là 02 năm kể từ ngày xảy ra vi phạm hành chính.

Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính về đất đai

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trên đây là một số thời hiệu trong lĩnh vực đất đai mà quý khách cần lưu ý. Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về đất đai hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về đất đai.