Thông tin công ty chứng khoán ssi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 Tên quốc tế SSI SECURITIES CORPORATION
 Tên viết tắt SSI
 Mã số thuế 0301955155
 Địa chỉ 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Người đại diện Nguyễn Duy Hưng ( sinh năm 1962 – Khánh Hòa)
 Ngày hoạt động 2000-04-05
 Quản lý bởi Cục thuế Doanh nghiệp lớn

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6612 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán; Môi giới chứng khoán phái sinh (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; tự doanh chứng khoán; tự doanh chứng khoán phái sinh; bảo lãnh phát hành chứng khoán; hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán; dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình và khách hàng (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

  

  

  

  

  

 Tag: ck là gì công ty ck ssi