Thông tin công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
 Tên quốc tế GIAO HANG TIET KIEM JOINT STOCK COMPANY
 Tên viết tắt GHTK.,JSC
 Mã số thuế 0106181807
 Địa chỉ Tòa nhà VTV, số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện PHẠM HỒNG QUÂN
 Ngày hoạt động 2013-05-21
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
– Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa theo quy định của pháp luật Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ
4912 Vận tải hàng hóa đường sắt
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(100% lái xe phải là công dân Việt Nam)
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho hàng và lưu kho
5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
Chi tiết: dịch vụ kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; dịch vụ kiểm toán hóa đơn và dịch vụ thông tin xếp hạng hàng hóa; dịch vụ đóng gói, đóng thùng, và dịch vụ tháo dỡ; dịch vụ kiểm tra, cân và lấy mẫu hàng hóa; dịch vụ nhận và tiếp nhận hàng hóa ( gồm dịch vụ vận chuyển và tiếp nhận tại địa phương)
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: dịch vụ kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; dịch vụ kiểm toán hóa đơn và dịch vụ thông tin xếp hạng hàng hóa; dịch vụ đóng gói, đóng thùng, và dịch vụ tháo dỡ; dịch vụ kiểm tra, cân và lấy mẫu hàng hóa; dịch vụ nhận và tiếp nhận hàng hóa ( gồm dịch vụ vận chuyển và tiếp nhận tại địa phương)
5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: dịch vụ kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; dịch vụ kiểm toán hóa đơn và dịch vụ thông tin xếp hạng hàng hóa; dịch vụ đóng gói, đóng thùng, và dịch vụ tháo dỡ; dịch vụ kiểm tra, cân và lấy mẫu hàng hóa; dịch vụ nhận và tiếp nhận hàng hóa ( gồm dịch vụ vận chuyển và tiếp nhận tại địa phương)
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
– Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa; dịch vụ kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; dịch vụ kiểm toán hóa đơn và dịch vụ thông tin xếp hạng hàng hóa; dịch vụ đóng gói, đóng thùng, và dịch vụ tháo dỡ; dịch vụ kiểm tra, cân và lấy mẫu hàng hóa; dịch vụ nhận và tiếp nhận hàng hóa ( gồm dịch vụ vận chuyển và tiếp nhận tại địa phương); dịch vụ thông quan; dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay
5310 Bưu chính
– Chi tiết: Chi tiết: Dịch vụ bưu chính Sau khi Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn/ mua cổ phần , doanh nghiệp thực hiện thông báo các nội dung thay đổi theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (không bao gồm xử lý dữ liệu trong lĩnh vực viễn thông)
6312 Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí); Hoạt động theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ và các quy định liên quan

  

  

  

  

  

  

 Tag: ghtk cp tìm hiểu về tuyển dụng chỉ công ty giao hàng tiết kiệm