THÔNG TIN CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ BẮC NINH

CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ BẮC NINH
 Mã số thuế 2300108079
 Địa chỉ Khu 6 – Thị Cầu – – Thành phố Bắc Ninh – Bắc Ninh.
 Người đại diện Nguyễn Văn Kỳ
 Điện thoại 821352
 Ngày hoạt động 1997-02-01
 Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh

  

  

  

  

 Tag: công ty vận tải đường bộ