Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép lao động

 Khi giấy phép lao động hết hạn, người lao động phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp giấy phép lao động bị mất, bị hỏng người lao động thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lao động. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục gia hạn và thủ tục cấp lại giấy phép lao động để quý khách tham khảo.

 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động

 Trường hợp cấp lại giấy phép lao động

 Điều 12 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về các trường hợp cấp lại GPLĐ như sau:

 Điều 12. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

 1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

 2. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

 3. Thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

 Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI 
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp:  Trường hợp giấy phép lao động bị mất t thì phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã nơi người nước ngoài cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật; Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

 Lưu ý : Giấy tờ là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

 Trình tự cấp lại giấy phép lao động

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 Thời hạn của Giấy phép lai động được cấp lại

 Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

 Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

  Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động

 Điều kiện gia hạn GPLD được quy định tại điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP như sau:

 Điều 16. Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động

 1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

 2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định này.

 3. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

 Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

 Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động bao gồm:

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI 
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định.
 • Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

 Lưu ý: Giấy tờlà 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

 Trình tự gia hạn giấy phép lao động

 • Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

  Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn

 Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định 151/2020/NĐ-CP nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

 DỊCH VỤ VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 Luật DeHa xin gửi tới quý khách dịch vụ về giấy phép lao động gồm: Dịch vụ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài; dịch vụ xin giấy phép lao động; dịch vụ xin gia hạn giấy phép lao động; dịch vụ xin cấp lại giấy phép lao động….

 Quý khách có nhu cầu cấp Giấy phép lao động hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ về Giấy phép lao động. Xin cảm ơn./.

  

  

  

 tag: thuủ tục xin gia hạn, cấp lại GPLĐ gia hạn giấy phép lao động