Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

 Kinh doanh rượu cần giấy phép gì là câu hỏi được nhiều cá nhân, tổ chức đang có ý tưởng kinh doanh rượu quan tâm. Theo quy định, liên quan đến lĩnh vực rượu, phụ thuộc vào mục đích kinh doanh mà cơ sở kinh doanh cần có giấy phép phân phối rượu, giấy phép bán buôn rượu hay giấy phép bán lẻ rượu. Qua bài viết này Luật DeHa xin chia sẻ về thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu để quý khách tham khảo.

 Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

 Điều kiện bán lẻ rượu

 Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện bán lẻ rượu như sau:

 Điều 13. Điều kiện bán lẻ rượu

 1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

 2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

 3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

 4. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

 5. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

 Hồ sơ cấp giấy phép bán lẻ rượu

 Chuẩn bị đầy đủ 1 bộ hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ quy định tại Điều 23 Nghị định 105/2017/NĐ-CP:

 – Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (theo mẫu ban hành kèm Nghị định 105/2017/NĐ-CP);

 – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh (bản sao);

 – Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ (bản sao);

 – Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu (Bản sao);

 – Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh (bản sao);

 – Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.

 Quy trình thực hiện thủ tục

 Bước 1: Nộp xin giấy phép bán lẻ rượu

 Nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị tới phòng Kinh tế thuộc UBND cấp quận, huyện, thị xã nơi đặt cơ sở kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

 Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung trong vòng 3 ngày.

 Bước 4: Nộp phí và lệ phí

 Lệ phí cấp giấy phép bán lẻ rượu: Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định về mức phí thẩm định khi đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu như sau:

 Điều 4. Mức thu phí, lệ phí

 1. Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

 …..

 b) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

 c) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

 Ngoài ra, lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh rượu là 200.000 đồng/giấy/lấn cấp.

 Bước 5: Nhận giấy phép bán lẻ rượu

 Sau 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ bộ hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ cấp giấy phép cho cơ sở kinh doanh.

 Đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu

TÊN THƯƠNG NHÂN

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
Số: ……/……. …………., ngày….tháng…năm…….

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ
(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU

 Kính gửi: ………………………………. (1)

 Tên thương nhân:………………………………………………………………………………………

 Trụ sở giao dịch:…………………. Điện thoại:……………………. Fax:…………………………

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……… ngày……. tháng……. năm……do…….. cấp ngày…….. tháng……… năm…….

 Đề nghị .… (1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm:………. (2)

 Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Thương nhân
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu – nếu có)

 Chú thích:

 (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

 (2): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

  

  

  

 tag: tiêu dùng chỗ nhập khẩu bia