Thủ tục xin giấy phép đi đường

Thủ tục xin giấy phép đi đường

 1. Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối với lĩnh vực, ngành nghề phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

 2. Danh sách nhân viên, người lao động xin cấp giấy đi đường có ký tên, đóng dấu của đơn vị

 3. Giấy tờ chứng minh tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin của nhân viên, người lao động của đơn vị.

 4. Giấy xác nhận xét nghiệm âm tính của nhân viên, người lao động của đơn vị do cơ sở y tế có chức năng thực hiện.

 5. Văn bản đề nghị cấp Giấy đi đường có ký tên, đóng dấu của đơn vị

 Tất cả hồ sơ File PDF và danh sách nhân viên File Excel gửi về Ủy ban nhân dân quận huyên.

Mẫu giấy phép đi đường

 

  

  

  

  

  

 Tag: mới cách tphcm giấy phép đi đường