Thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa

 Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là một loại giấy tờ mà chỉ khi doanh nghiệp được cấp thì mới có thể thực hiện tổ chức tour du lịch trong nước phục vụ cho khách Việt Nam tại Việt Nam. Ngoài ra, công ty có vốn Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài đều có thể được cấp theo quy định của Luật du lịch 2017.

 Thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa

 Hồ sơ xin cấp giấy phép lữ hành nội địa

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép lữ hành nội địa

  • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở;
  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA 

 Luật DeHa xin gửi tới Quý khách dịch vụ xin cấp giấy phép lữ hành nội địa trọn gói, uy tín. Quý khách có nhu cầu xin cấp giấy phép lữ hành nội địa hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

 Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 , ngày …tháng …năm…

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ...(1)…

 1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): …

 Tên giao dịch: …

 Tên viết tắt: …

 2. Địa chỉ trụ sở chính:

 Điện thoại: …                            – Fax: …

 Website: …                                – Email: …

 3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: …

 Giới tính: …

 Chức danh: …

 Sinh ngày: …/…../… Dân tộc: … Quốc tịch: …

 Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số: …

 cấp ngày: …../…./… Nơi cấp: …

 Email: … Điện thoại: …

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

 Chỗ ở hiện tại: …

 4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có): …

 5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có): …

 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số …

 cấp ngày…./…../…. Nơi cấp: …

 7. Tài khoản ký quỹ số …tại ngân hàng

 Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị …(2)… cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành …(1)… cho doanh nghiệp.

 Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  

  

 tag: mẫu địa; lưu trú giấy phép lữ hành nội địa