Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đà nẵng

Luật DeHa xin chia sẻ thông tin về văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng để quý khách tham khảo.

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 5127/QĐUB ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở điều chuyển nguyên trạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự chỉ đạo toàn diện của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Văn phòng đăng ký cấp tỉnh và nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký cấp huyện theo quy định của pháp luật hiện hành.

a)Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15 tháng  3  năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b)    Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký một cấp chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Văn phòng Đăng ký một cấp thành phố Đà Nẵng; không hạch toán độc lập nhưng có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ đăng ký theo thẩm quyền.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Văn phòng đăng ký một cấp trong phạm vi địa bàn được giao quản lý, bao gồm: Thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đối với tất cả các tổ chức và cá nhân trong phạm vi địa bàn quản lý; kiểm tra điều kiện đăng ký; chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp đăng ký biến động không phải cấp Giấy chứng nhận mới; cập nhật, chỉnh lý thường xuyên hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính; quản lý hồ sơ địa chính và cung cấp thông tin đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ.

3. Về thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận cho tất cả các đối tượng, bao gồm: Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; hộ gia đình; cộng đồng dân cư; cơ sở tôn giáo.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng có Giám đốc, không quá 03 (ba) Phó Giám đốc và các phòng, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

– Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

b) Phòng Đăng ký và Quản lý dữ liệu địa chính;

c) Phòng Kỹ thuật;

d) Phòng Lưu trữ địa chính;

đ) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký (tại quận, huyện)…: các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký một cấp được bố trí theo địa bàn, mỗi chi nhánh phụ trách một quận, huyện và sắp xếp theo các Bộ phận chuyên trách như sau:

– Ban Giám đốc

– Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

– Bộ phận Đăng ký.

– Bộ phận Kỹ thuật.

– Bộ phận Lưu trữ địa chính.

IV.  THÔNG TIN LIÊN HỆ
– Địa chỉ: số 57 đường Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

– Điện thoại: 02363.966.967

– Email: [email protected]

 

 

 

 

tag: tỉnh nai dương chí minh đức đà nẵng 9 khánh hòa hoàng phó thừa lộ clip sex lâm phú nhuận 2 tiếng anh gì hai bà trưng chánh sách thanh xuân tây quảng ngãi tư vấn tân đắk lắk mai thiên huế từ liêm an giang 6 đống đa gò vấp củ lai ninh kiều long biên 10 nha trang hải châu hoài nào 8 nhơn bắc hóc 5 thơ ba thái vĩnh tp hcm rịa vũng tàu