Xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

 Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu để quý khách tham khảo.

 Hồ sơ xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

 – Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018;

 – Hợp đồng thương mại;

 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

 Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân (thương nhân) nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Bảo vệ thực vật hoặc gửi qua đường bưu điện và trực tuyến trên website: Dịch vụ công trực tuyến Của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Bước 2: Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

 Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

 – Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, Cục Bảo vệ thực vật phải cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu 05/BVTV ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018.

 – Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 – Trường hợp không cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Thời gian thực hiện:

 -15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

 -18 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ thông qua đường bưu điện