Dịch Vụ Tư Vấn & Soạn Thảo Hợp Đồng

 Tư vấn hợp đồng là một quá trình đánh giá và phân tích các điều khoản của hợp đồng để xác định xem nó có tuân thủ luật pháp, tiêu chuẩn ngành và các nguyên tắc đạo đức hay không.

 Deha law tư vấn hợp đồng có thể hỗ trợ các công ty tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của họ và đảm bảo rằng các điều khoản có thể thực thi được. Họ cũng có thể cung cấp hướng dẫn về cách cải thiện hợp đồng để thuận lợi hơn cho cả hai bên.

 

Dịch vụ tư vấn & soạn thảo hợp đồng

 Soạn thảo hợp đồng là một dịch vụ chính được cung cấp bởi các chuyên gia pháp lý. Dịch vụ này bao gồm việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng và tư vấn giải đáp cho khách hàng lời giải thích chi tiết về các điều khoản.

 Dịch vụ soạn thảo hợp đồng đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng, hài hòa lợi ích giữa 2 bên. Hoàn thiện các thông tin trong hợp đồng như:

 • Thông tin các bên chủ thể của Hợp đồng
 • Loại hợp đồng
 • Nội dung cơ bản của hợp đồng
 • Giá trị hợp đồng và phương thức, thời hạn thanh toán thanh toán.
 • Thời hạn của Hợp đồng.
 • Quyền và trách nhiệm cơ bản của các bên.
 • Cơ quan giải quyết tranh chấp được chỉ định (nếu có).

Các loại hợp đồng mà Deha law thường xuyên tư vấn cho khách hàng

 Tư vấn hợp đồng lao động

 Tư vấn hợp đồng lao động là dịch vụ giúp người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng.

 Quá trình tư vấn hợp đồng lao động bao gồm những việc sau:

 – Làm việc với người sử dụng lao động để hiểu nhu cầu kinh doanh của họ

 – Làm việc với nhân viên để hiểu quá trình làm việc của họ

 – Tạo hợp đồng lao động tùy chỉnh cho các nhu cầu cụ thể

 – Tư vấn pháp lý khi cần thiết

 – Quản lý tranh chấp lao động và tư vấn về phúc lợi lao động

 Tư vấn hợp đồng kinh tế

 phân tích rủi ro và thẩm định hợp đồng kinh tế, rà soát trước khi kí kết hợp đồng

 Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 Tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài liệu được biên soạn nhằm giúp chủ đầu tư và chủ đầu tư dự án hiểu được các khía cạnh pháp lý, tài chính và thương mại của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Loại hợp đồng này có thể được sử dụng trong cả quan hệ đối tác công tư cũng như trong các giao dịch tư nhân.

 Tư vấn hợp đồng thương mại

 Hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận ràng buộc giữa hai bên hoặc nhiều bên. Đây là nền tảng của bất kỳ quan hệ đối tác kinh doanh nào và đảm bảo rằng cả hai bên đều được bảo vệ. điều quan trọng của hợp đồng thương mại là đảm bảo rằng tất cả các bên hiểu những gì họ đồng ý, cũng như cách thức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ.

 Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh

 Hợp đồng hợp tác kinh doanh tư vấn là hợp đồng giữa hai bên với mục đích thiết lập quan hệ đối tác lâu dài.

 Tư vấn các loại hợp đồng khác

 • Hợp đồng ủy quyền
 • Hợp đồng mua bán
 • Hợp đồng kinh tế thương mại
 • Hợp đồng thuê căn hộ, nhà chung cư
 • Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư
 • Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ, nhà chung cư
 • Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng thế chấp căn hộ, nhà chung cư
 • Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư
 • Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liển với đất
 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
 • Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

 Bộ kỹ năng của chuyên gia tư vấn hợp đồng bao gồm tư vấn về đàm phán hợp đồng, soạn thảo hợp đồng và phân tích các văn bản pháp lý.

 Luật sư của Deha law chuyên tư vấn & soạn thảo hợp đồng, là những người cung cấp dịch vụ pháp lý cho các giao dịch kinh doanh, chẳng hạn như bất động sản, việc làm và các loại giao dịch khác. Chúng giúp các doanh nghiệp tránh được những cạm bẫy pháp lý có thể dẫn đến những vụ kiện tốn kém hoặc gây tổn hại đến danh tiếng của họ.