Dịch Vụ Đăng Ký Sáng Chế

 Rất nhiều phát minh & sáng chế đã được tạo ra trong suốt lịch sử có tác động to lớn đến nhân loại nhưng không phải lúc nào chúng cũng được công nhận. Bảo vệ bằng sáng chế rất quan trọng đối với các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ để bảo vệ ý tưởng của họ khỏi bị đánh cắp bởi các tập đoàn lớn hơn. Các công ty như Uber, Airbnb và Google đã phải đấu tranh với các vụ kiện bằng sáng chế do thành công của họ trên thị trường.

 

Bảo hộ sáng chế là gì

 Bảo hộ sáng chế là một dạng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ chủ sở hữu khỏi những người khác cố gắng tạo ra, sử dụng hoặc bán một sáng chế mà không được phép.

Điều kiện bảo hộ sáng chế

 Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 a) Có tính mới;

 b) Có trình độ sáng tạo;

 c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Thời hạn bảo hộ sáng chế

 Đối với Bằng độc quyền Sáng chế, thời hạn bảo hộ là 20 năm, kể từ ngày nộp đơn

 Đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, thời hạn bảo hộ là 10 năm, kể từ ngày nộp đơn

 Lưu ý: Cả 2 hình thức này đều phải đóng phí duy trì hiệu lực hàng năm

Hồ sơ đăng ký sáng chế

 – 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

 – 02 Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích; Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).

 Phần mô tả phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế theo các nội dung sau:

 + Tên sáng chế/giải pháp hữu ích;

 + Lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

 + Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

 + Bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích;

 + Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

 + Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

 + Ví dụ thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

 + Những lợi ích (hiệu quả) có  thể đạt được].

 Yêu cầu bảo hộ được tách thành riêng sau phần mô tả, yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ.

 Hình vẽ, sơ đồ (nếu có): được tách thành trang riêng.

 – 02 Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích. Tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau;

 – Chứng từ nộp phí, lệ phí.

 – Giấy ủy quyền

Thủ tục đăng ký sáng chế

  • Nộp hồ sơ tại Cục SHTT
  • Cục xử lý hồ sơ theo trình tự: thẩm định hình thức, đăng công báo công bố đơn đăng ký sáng chế, thẩm định nội dung sáng chế
  • Khách hàng nhận kết quả đăng ký sáng chế

Chi phí đăng ký bằng sáng chế

 – Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

 – Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

 – Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/01 trang;

 – Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;

 – Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình;

 – Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên;

 – Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

 – Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

 – Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/01 trang

 Lưu ý: Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích cần được phân loại sáng chế quốc tế (IPC), trường hợp người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại sáng chế quốc tế).

Dịch vụ đăng ký sáng chế của Deha law

  • Tư vấn luật sở hữu trí tuệ, đăng ký sáng chế
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế
  • Đại diện khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký sáng chế
  • Theo dõi tiến trình và các phát sinh tại Cục SHTT
  • Tư vấn các vấn đề về tranh chấp liên quan đến quyền bảo hộ sáng chế

 Deha law rất hân hạnh được phục vụ quý khách

 

Một số câu hỏi liên quan đến sáng chế

 Tờ khai đăng ký sáng chế

 Quý khách có thể tải tại:

 Phụ lục A – Mẫu số 01-SC: Tờ khai đăng ký sáng chế

 Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

 https://sokhcn.thaibinh.gov.vn/hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe/so-huu-tri-tue/huong-dan-dang-ky-sang-che/tai-lieu-huong-dan-soan-thao-don-dang-ky-sang-che.html

 Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

 – Thẩm định hình thức: 01 tháng

 – Công bố đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:

 (i) Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;

 (ii) Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”) được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia;

 (iii) Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Để được công bố sớm, chủ đơn cần có Văn bản yêu cầu công bố sớm, trong đó nêu rõ lý do cần công bố sớm. Yêu cầu công bố sớm không phải nộp phí, lệ phí.

 – Thẩm định nội dung: không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

 So sánh bảo hộ sáng chế và bí mật kinh doanh

 Về phạm vi, đối tượng bảo hộ:

 Sáng chế chỉ gồm các thông tin liên quan đến kỹ thuật. Cơ chế bảo hộ mạnh mẽ : không phải áp dụng biện pháp bảo mật nhưng điều kiện bảo hộ cao, tốn kém thời gian, thời hạn bảo hộ ngắn

 Bí mật kinh doanh thì bao gồm rộng hơn bao gồm: bí quyết kĩ thuật, danh sách khách hàng, chiến lược marketing,doanh số,..

 Cơ chế bảo hộ yếu hơn so với bảo hộ sáng chế: điều kiện bảo hộ dễ tuy nhiên thời hạn bảo hộ dài, không tốn kém thời gian.

 Đăng ký bằng sáng chế ở đâu

 – Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

 – Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

 – Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

 

 

 

 

 

 Tag: việt nam sản phẩm cách tích oto cho tiểu luận khái niệm