Về Chúng tôi

 Luật DeHa được xây dựng với mong muốn cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín và đưa ra những giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Với sứ mệnh là nơi giải quyết mọi rắc rối quý khách, Luật DeHa luôn hướng tới ba tiêu chí: Lắng nghe – Chia sẻ – Đồng hành.

 

 

 

 

 DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Mọi rắc rối – DeHa lo

 ———–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Phương châm của DeHa Law

 

Mọi rắc rối – DeHa lo

 Luật DeHa được xây dựng với mong muốn có thể giải quyết mọi rắc rối về pháp lý cho quý khách hàng. Luật DeHa sẽ luôn đồng hành để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách

 

Ngô Thị Hà / Giám đốc công ty