Thông tin công ty chứng khoán phú hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
 Tên quốc tế PHU HUNG SECURITIES CORPORATION
 Tên viết tắt PHS
 Mã số thuế 0313642887
 Địa chỉ Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Người đại diện ALBERT KWANG-CHIN TING CHEN CHIA KEN
 Điện thoại (84 28) 5413 5479
 Ngày hoạt động 2016-01-20
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6612 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh: Môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn chứng khoán phái sinh

  

  

  

  

 Tag: công ty cp chứng khoán phú hưng