Author Archives: admin

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

CƠ QUAN1 ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:…/QĐ-XPVPHC …2, ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản* Căn cứ Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành [.]

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Mẫu số 01/PYC (Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— ……….., ngày………tháng……..năm………….   PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ……..Giờ…….phút, ngày……/……/…..…Quyển số ……, Số thứ tự…………….., [.]

Nghị định 01/2017/nđ-cp sửa đổi nghị định hướng dẫn luật đất đai

Nghị định 01/2017/nđ-cp sửa đổi nghị định hướng dẫn luật đất đai CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI [.]

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  Kính gửi: ………………………………………… PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ [.]

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Đối với mỗi loại phương thức giải quyết tranh chấp thì thời hạn yêu cầu giải quyết khác nhau. Luật DeHa xin chia thời hiệu giải quyết tranh chấp về đất đai như sau: Thời hiệu khởi kiện quyết định hành chính về đất đai Theo Điều 116 Bộ luật Tố tụng hành chính 2015, thời hiệu khởi [.]

Nghị định 43/2014/nđ-cp hướng dẫn thi hành luật đất đai

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng [.]