Category Archives: Blog

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu

&nbspDịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu &nbspĐể đưa thực phẩm nhập khẩu ra thị trường, đơn vị nhập khẩu thực phẩm cần thực hiện thủ tục công bố thực phẩm nhập khẩu. Luật DeHa xin gửi tới quý khách dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu uy tín, trọn gói. Quý khách [.]

Biện pháp khắc phục hậu quả

&nbspBiện pháp khắc phục hậu quả &nbspĐiều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: &nbspĐiều 28. Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng 1. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm: a) Buộc khôi phục [.]

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

&nbspGiấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy (văn bản xác nhận trực tuyến) được cấp theo các bước sau đây: &nbspBước 1: Tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy theo phương thức đánh giá sự phù hợp được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật &nbspBước 2: Tổ chức, cá nhân công [.]