Thông tin công ty thám tử toàn tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁM TỬ AN VIỆT
 Tên quốc tế AN VIET DETECTIVE JOINT STOCK COMPANY
 Tên viết tắt THÁM TỬ AN VIỆT
 Mã số thuế 0105020187
 Địa chỉ Số nhà A14, khu tập thể T59A, Bộ Tổng tham mưu – Bộ quốc phòng (Pháp Vân), Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện HOÀNG BÁ CHỦ ( sinh năm 1989 – Thái Bình)
 Điện thoại 0439995889
 Ngày hoạt động 2010-12-09
 Quản lý bởi Chi cục thuế Quận Hoàng Mai

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
1811 In ấn
1812 Dịch vụ liên quan đến in
6399 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Các hoạt động dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu như: dịch vụ thông tin qua điện thoại; dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí;
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán); (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);
7310 Quảng cáo
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

  

  

  

  

  

 Tag: uy tín tại ở công ty thám tử hà nội