THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG LONG II

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG LONG II
 Tên quốc tế HUNG LONG II GARMENT JOINT STOCK COMPANY
 Tên viết tắt HƯNG LONG II
 Mã số thuế 0900251990
 Địa chỉ Thôn Cao Xá, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 Người đại diện ĐỖ VIỄN PHƯƠNG ( sinh năm 1970 – Hưng Yên)
 Điện thoại 0221 3545216
 Ngày hoạt động 2008-11-12
 Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
1391 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
1392 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
1393 Sản xuất thảm, chăn, đệm
1394 Sản xuất các loại dây bện và lưới
1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
1420 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
1430 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh

  

  

  

  

 Tag: công ty may hưng long