Mất giấy kết hôn có ly dị được không

 Ly hôn và ly dị có khác nhau không

 Ly hôn (hay ly dị) là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng, hủy bỏ các trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm của hôn nhân và các ràng buộc dân sự khác. Tòa án là cơ quan duy nhất có trách nhiệm ra phán quyết chấm dứt quan hệ hôn nhân của vợ chồng.

 Ly hôn là thuận ngữ pháp lý được ghi nhận trong văn bản pháp luật, còn ly dị là từ thông thường mà mọi người hay sử dụng hàng ngày khi nói về việc chấm dứt quan hệ vợ chồng.

 Mất giấy kết hôn có ly dị được không

 Giấy chứng nhận kết hôn ( bản gốc) là một loại giấy tờ phải có khi nộp hồ sơ ly hôn. Trong trường hợp mất giấy chứng nhận kết hôn thì có thể xử lý như sau:

 theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tài liệu được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao công chứng, chứng thực hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận. Nếu mất giấy đăng ký kết hôn bản chính bị mất thì cần nộp một trong 03 loại giấy tờ sau:

 – Bản sao chứng thực đăng ký kết hôn:Do Ủy ban nhân dân hoặc Phòng/Văn phòng công chứng căn cứ vào bản chính để chứng thực bảo sao đúng với bản chính (khoản 2 Điều 2 Nghị định 23 năm 2015);

 – Bản sao từ sổ gốc (trích lục) đăng ký kết hôn: Cơ quan đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc (khoản 1 Điều 2 Nghị định 23 năm 2015);

 – Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đã được đăng ký lại: Trước đây, vợ chồng đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính đăng ký kết hôn đều bị mất (Điều 24 Nghị định 123 năm 2015) thì có thể yêu cầu đăng ký lại kết hôn.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình hãy liên hệ với luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình. Xin cảm ơn./.

  

  

 Tag: the nào tái rước lễ nên rồi