Cách ký chữ ký số trên file pdf

 Chữ ký điện tử là một loại xác thực được sử dụng để chứng minh tính xác thực của một tài liệu. Nó là một chữ ký điện tử, có nghĩa là nó có thể được xác nhận bằng máy tính. Có rất nhiều công cụ trực tuyến có thể giúp bạn tạo chữ ký điện tử trên tệp pdf.

 Dưới đây là bài hướng dẫn ký chữ ký số trên file pdf bằng phần mềm đọc file pdf foxit reader

 Download phần mềm foxit reader nếu máy chưa cài: https://taimienphi.vn/download-foxit-reader-doc-file-pdf-7

 Bước 1: Mở file pdf bằng foxit reader.

 Bước 2: chọn trên thanh menu Protect chọn Sign & Certify

 

 Bước 3: Chọn vùng cần ký, sau đó kéo chuột để tạo vùng ký, sau đó nhập pin chữ ký số như trong ảnh dưới đây

 

 Vậy là bạn đã ký file pdf thành công

 Hướng dẫn ký chữ ký số trên file pdf qua video

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: cách adobe chèn vào kiểm tra xóa lên offline