Chữ ký điện tử và chữ ký số là gì

Chữ ký điện tử và chữ ký số là gì

 Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng. Theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác: Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa. Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên. Hiểu một cách đơn giản, chữ ký số (Token) là một thiết bị được mã hóa tất cả các dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp/cá nhân dùng thay cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện đối với các giao dịch điện tử qua mạng internet.

 Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký điện tử được sử dụng trong các giao dịch điện tử. Xuất phát từ thực tế, chữ ký điện tử cũng cần đảm bảo các chức năng xác định được người chủ của một dữ liệu nào đó: Văn bản, ảnh, video… dữ liệu đó có bị thay đổi hay không.

 Có thể thấy chữ ký số là khái niệm tập con của chữ ký điện tử.

So sánh & phân biệt chữ ký số và chữ ký điện tử

Yếu tố Chữ ký điện tử Chữ ký số
Tính chất Có thể là bất kỳ biểu tượng, hình ảnh, quy trình nào được đính kèm với tin nhắn hoặc tài liệu biểu thị danh tính của người ký và hành động đồng ý với nó. Có thể được hình dung như một “dấu vân tay”, “con dấu” điện tử, được mã hóa và xác định danh tính người thực sự ký nó
Tiêu chuẩn Không phụ thuộc vào các tiêu chuẩn

 Không sử dụng mã hóa.

Sử dụng các phương thức mã hoá mật mã dựa trên cơ sở hạ tầng khóa công nghệ PKI, và đảm bảo danh tính người ký và mục đích, tính toàn vẹn dữ liệu và không thoái thác của văn bản đã ký.
Tính năng Xác minh một tài liệu Bảo mật một tài liệu
Cơ chế xác thực Xác minh danh tính người ký thông qua email, mã PIN điện thoại… ID kỹ thuật số dựa trên chứng chỉ
Xác nhận Không có quy trình xác nhận cụ thể Được xác nhận bởi các cơ quan chứng nhận tin cậy hoặc nhà cung cấp dịch vụ uỷ thác
Bảo mật Chữ ký dễ bị giả mạo Độ an toàn bảo mật cao, khó có thể được sao chép, giả mạo hoặc thay đổi
Phần mềm độc quyền Trong nhiều trường hợp, chữ ký điện tử không được ràng buộc về mặt pháp lý và sẽ yêu cầu phần mềm độc quyền để xác nhận chữ ký điện tử. Có thể được xác nhận bởi bất cứ ai mà không cần phần mềm xác minh độc quyền

 Nguồn: wikipedia

  

  

  

  

  

 Tag: khác nhau thế giữa tìm