Chức năng của pháp luật là gì – Các chức năng của pháp luật

 Pháp luật là tập hợp các quy tắc điều chỉnh các mối quan hệ giữa con người với nhau trong xã hội. Nó là cách thức mà xã hội điều chỉnh và duy trì trật tự.

Chức năng của pháp luật là gì

 Chức năng của pháp luật là cung cấp khuôn khổ để ra quyết định, đồng thời nó cũng cung cấp sự bảo vệ cho các cá nhân và nhóm. Luật cũng cung cấp một phương tiện để trừng phạt những người vi phạm, cũng như giải thích về những gì mọi người được phép làm trong một số trường hợp nhất định.

 Chức năng nào không phải là chức năng của pháp luật

 Chức năng giáo dục

 Ví dụ về chức năng điều chỉnh của pháp luật

  • Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử
  • công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nền quốc phòng toàn dân

Các chức năng của pháp luật

 – Chức năng điều chỉnh của pháp luật

 Chức năng điều chỉnh của pháp luật thể hiện vai trò và giá trị xã hội của pháp luật. Pháp luật được đặt ra nhằm hướng tới sự điều chỉnh các quan hệ xã hội, thiết lập “trật tự” đối với các quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho các quan hệ xã hội phát triển theo chiều hướng nhất định phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, phù hợp với quy luật vận động khách quan của các quan hệ xã hội.

 – Chức năng bảo vệ của pháp luật

 Pháp luật là công cụ bảo vệ các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh. Khi có các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, xâm phạm đến các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế được quy định trong bộ phận chế tài của các quy phạm pháp luật đối với các chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật. Chẳng hạn như hành vi xâm phạm tính mạng sức khoẻ con người bị xử lý theo Luật hình sự, hành vi gây thiệt hại tài sản buộc phải bồi thường theo Luật dân sự.

 – Chức năng giáo dục của pháp luật

 Chức năng giáo dục của pháp luật được thực hiện thông qua sự tác động của pháp luật vào ý thức của con người, làm cho con người xử sự phù hợp với cách xử sự được quy định trong các quy phạm pháp luật. Việc giáo dục có thể được thực hiện thông qua tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, có thể thông qua việc xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm (phạt những hành vi vi phạm giao thông, xét xử những người phạm tội hình sự…).

 Nguồn: https://hocluat.vn/cac-chuc-nang-cua-phap-luat-lien-he-thuc-tien-viet-nam-hien-nay/

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: học phân tích nhiệm ty sư văn