Con dâu con rể có được hưởng thừa kế

 Con dâu con rể có được hưởng thừa kế là câu hỏi mà Luật DeHa rất hay nhận được. Để trả lời câu hỏi này kinh mời quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây?

 Con dâu con rể có được hưởng thừa kế ?

 Trường hợp chia thừa kế theo pháp luật thì con dâu con rể không được xác định là người được hưởng thừa kế của bố mẹ vợ/ bố mẹ chồng.

 Điều 676BLDS 2015 quy định về  Người thừa kế theo pháp luật

 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

 b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

 c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

 2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

 3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

 Mặc dù không phải là người thừa kế theo pháp luật nhưng con dâu con rể sẽ được nhận thừa kế nếu như bố mẹ vợ/ bố mẹ chồng để lại di chúc cho con dâu con rể được hưởng di sản của mình.

 Như vậy, con dâu con rể không được hưởng thừa kế khi chia thừa kế pháp luật mà chỉ được hưởng thừa kế theo di chúc ( nếu có).

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn. Xin cảm ơn./.