Công thức biến đổi tích thành tổng

 Công thức lượng giác được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, bao gồm toán học, kỹ thuật, vật lý và thiên văn học.

 Các hàm lượng giác cũng thường được sử dụng để giải các tam giác vuông cả trong hình học phẳng và hình cầu.

 Công thức biến đổi tích thành tổng