Link đọc ly hôn với đại boss tôi càng tỏa sáng hơn

Link đọc ly hôn với đại boss tôi càng tỏa sáng hơn

 https://teamlanhlung.com/truyen-tranh/ly-hon-voi-dai-boss-toi-cang-toa-sang-hon/

 https://fuhuz.com/comic/ly-hon-voi-dai-boss-toi-cang-toa-sang-hon-team-lanh-lung_0q8eZAeX.html

  

  

  

 Sếp lớn là người quan trọng nhất trong một công ty. Anh ấy / cô ấy chịu trách nhiệm cho sự thành công của công ty và đổi lại, được thưởng một mức lương lớn. Tuy nhiên, không dễ để ở dưới ngón tay cái của anh ấy / cô ấy.

 Điều gì xảy ra khi bạn phải thương lượng với sếp của mình? Bạn không biết anh ấy / cô ấy muốn gì hoặc mong đợi gì ở bạn và anh ấy / cô ấy sẽ trả bao nhiêu cho điều đó. Ngay cả khi bạn là người có kinh nghiệm đàm phán khá nhiều, vẫn có những sự cố có thể xảy ra nếu bạn không biết cách xử lý hợp lý.

 Tag: cục cưng yêu quý nhất của boss – lại ly hôn, ly hôn với đại boss tôi càng tỏa sáng hơn truyện chữ