Phổ biến giáo dục pháp luật là gì

Phổ biến giáo dục pháp luật là gì

 Phổ biến pháp luật là hoạt động hoặc nhiều hoạt động bằng hình thức truyền đạt trực tiếp hay thông qua hình thức, phương tiện nào đó làm cho đông đảo người biết các quy định của pháp luật với mục đích là để cho mọi người hiểu biết pháp luật và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

 Tuyên truyền là một hình thức truyền thông nhằm mục đích truyền bá một quan điểm cụ thể, đặc biệt là một quan điểm có lợi cho một mục đích hoặc phong trào.

 Thuật ngữ tuyên truyền đã được sử dụng từ thế kỷ 19 để chỉ việc truyền bá các ý tưởng và thông tin nhằm tác động đến ý kiến của khán giả. Nó có thể ở dạng tài liệu in, chương trình phát thanh, chương trình phát sóng truyền hình, phim, âm nhạc được ghi lại và triển lãm nghệ thuật.

 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một chủ đề cần được quan tâm và thảo luận trong bối cảnh hệ thống giáo dục pháp luật hiện nay.

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

 – Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên truyền tại chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở của tỉnh thành phố.

 – Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo….. trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị.

  

  

  

  

  

  

 Tag: báo cáo giải nâng cao hiệu quả trường nghị hướng dẫn phường thị trấn nhà khái niệm năm 2013 mô sáng thiếu niên cấp tiểu 2017 kết 2018 tập về 2014