Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

 Gia hạn nhãn hiệu là quá trình đăng ký lại nhãn hiệu với cùng một cơ quan quốc gia sau khi đăng ký ban đầu của nó đã hết hạn hoặc bị hủy bỏ. Quy trình này chỉ có thể được thực hiện nếu chủ sở hữu nhãn hiệu muốn giữ nhãn hiệu của họ được sử dụng. Việc gia hạn cũng có thể được thực hiện ở cấp độ quốc tế bằng cách nộp đơn lên Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

 Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

 Hồ sơ gia hạn bao gồm

  • Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện)
  • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)
  • Tờ khai
  • Bản gốc Văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Văn bằng bảo hộ)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện gia hạn

 – Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản.

 – Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

 – Để được gia hạn, trong vòng 06 tháng trước ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

 – Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.