Tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử viettel

 Phần mềm hóa đơn điện tử Viettel là phần mềm chạy trên nền tảng đám mây giúp doanh nghiệp quản lý hóa đơn và hạch toán kế toán.

 Các lợi ích khi sử dụng Viettel bao gồm:

 – Giao diện đơn giản, dễ sử dụng cho các công ty thuộc mọi quy mô

 – Doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi hóa đơn của mình thông qua hệ thống

 – Hệ thống có thể được truy cập thông qua thiết bị di động cũng như máy tính

 Đăng nhập hóa đơn điện tử viettel tại: https://business-sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html

Tổng đài hóa đơn điện tử viettel

 Hotline: 1800-8000

Cách xuất hóa đơn điện tử viettel

 

Bảng giá hóa đơn điện tử viettel

 Thời gian áp dụng: từ 01/01/2022

Số lượng hóa đơn/gói Đơn giá/gói hóa đơn

 (trước VAT)

Đơn giá/gói hóa đơn

 (gồm VAT)

300 390.000 429.000
500 530.000 583.000
1.000 830.000 913.000
2.000 1.250.000 1.375.000
3.000 1.760.000 1.936.000
5.000 2.670.000 2.937.000
7.000 3.550.000 3.905.000
10.000 4.420.000 4.862.000
> 10.000 Giá bán= 422 * số lượng Giá bán = *422* Số lượng + 10%VAT

 Quý khách có nhu cầu mua hóa đơn điện tử viettel có thể liên hệ với những đại lý cung cấp

Các câu hỏi khác về hóa đơn điện tử Viettel

 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử viettel

 

 Cách xuất lùi ngày hóa đơn điện tử viettel

 Theo quy định của Bộ Tài chính thì hóa đơn điện tử chỉ có thể xuất tại đúng thời điểm lập hóa đơn. Do đó bạn không thể xuất lùi ngày hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử VNPT nói riêng.

 Cấu hình email hóa đơn điện tử viettel

 Xem cách cấu hình email Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook tại đường link bên dưới

 https://sinvoice.viettel.vn/ho-tro/huong-dan-su-dung/32-huong-dan-cau-hinh-email

 Hướng dẫn ký hóa đơn điện tử viettel

 

 Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử viettel

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —oOo—

  BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

 Số …./BBTHHĐ

 – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 Hôm nay, ngày … /…/201. chúng tôi gồm có:

 BÊN MUA:  CÔNG TY….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

 BÊN BÁN: CÔNG TY………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

 Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

  1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..
  2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
STT Tên hàng hoá, dịch vụ     Đơn vị tính      Số lượng        Đơn giá    Thành tiền

 Tổng cộng      ………………
Thuế GTGT   ………………
Tổng số          ………………
(Bằng chữ:…………………………………………………)

  1. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

 Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.
Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

 Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

  

 Cách tra cứu hóa đơn điện tử viettel

 

 Cách xóa bỏ hóa đơn điện tử viettel

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: in đắk lắk viettak viettalk lấy tải hỗ trợ báo telecom chuyển đổi vietinbank gửi vietnam airlines trang vietteltelecom vn airline business điều chỉnh internet 78 sinvoice vietjet file chữ gì post lỗi trả sau miền cổ cài đặt portal hotline đọc xml