Truyện tôi không muốn thừa kế tài sản nghìn tỷ

 Tác giả: Một Ông Lão Biết Hút Thuốc

 Thể loại: Huyền HuyễnSủng

 Nguồn: truyen.one

 Chúng ta phải tập trung vào giá trị cơ bản của tài sản. Chúng tôi không muốn nhìn thấy tài sản hàng tỷ đô la do con cái chúng tôi thừa kế.

 Thế giới của các dịch vụ tài chính là một thế giới có tính cạnh tranh cao. Thật khó để dự đoán những gì tương lai giữ cho nó. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của tài sản và do đó làm cho chúng có giá trị nhiều hơn hoặc ít hơn. Một trong những yếu tố đó là sự phức tạp ngày càng tăng của các dịch vụ tài chính và do đó nhu cầu về các công cụ phức tạp hơn để phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định.

 Link đọc truyện tôi không muốn thừa kế tài sản nghìn tỷ

 https://truyentiki.com/ta-khong-nghi-ke-thua-ngan-ty-gia-san.33346/

 https://dtruyen.com/ta-khong-muon-thua-ke-gia-san-ngan-ti/

 https://truyenfull.vn/toi-khong-muon-thua-ke-tai-san-nghin-ty/

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2000 người phú hai ngàn lại tỉ