Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là gì ?

Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là bình đẳng trong

 Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế từ việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, hình thức kinh doanh, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.

 Ví dụ về bình đẳng trong kinh doanh: Tập đoàn Vingroup trước đây kinh doanh bất động sản sau này đã mở rộng kinh doanh về chuỗi cửa hàng tiện lợi vin mart, trang thương mại điện tử a đây rồi…

Nội dung nào sau đây không phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh

 A. Tự do lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh.

 B. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong sản xuất.

 C. Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh.

 D. Xúc tiến các hoạt động thương mại.

 Xúc tiến các hoạt động thương mại không phải nội dung phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh.

Sơ đồ tư duy bình đẳng trong kinh doanh

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: cho thế người hiểu