Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

 Quy trình phát hành Hóa đơn điện tử bao gồm 03 bước: Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử với cơ quan thuế; Khởi tạo Hóa đơn điện tử; Đăng ký phát hành Hóa đơn điện tử qua mạng

Sửa hóa đơn điện tử đã phát hành

 

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

 – Truy cập vào website: thuedientu.gdt.gov.vn. Sau đó Đăng nhập hệ thống theo MST của Doanh nghiệp.

 – Tiếp đó, chọn Tài khoản / Đăng ký thêm tờ khai;

 – Sau đó tích chọn “Thông báo phát hành hóa đơn”/ Tiếp tục.

 – Sau khi đã đăng ký xong các bạn nộp Thông báo phát hành hóa đơn bằng cách:

 Vào mục “Nộp tờ khai”/ Tải lên fife thông báo “XML” để nộp.

 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần 2 thì sao

 Vì lần thứ 2, doanh nghiệp không phải gửi kèm hóa đơn điện tử mẫu nên doanh nghiệp chỉ cần gửi mẫu TB01/AC chậm nhất là 01 ngày trước khi đưa vào sử dụng.

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

 Bước 1: Truy cập vào Website tra cứu Thông tin hóa đơn của Tổng Cục thuế tại đường link: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

 Bước 2: Tra cứu thông tin hóa đơn

 – Vào Phần “Thông tin thông báo phát hành hóa đơn” chọn “Hóa đơn” ➝ “Tổ chức, cá nhân”.

 – Mã số Thuế: Là mã số Thuế tổ chức, cá nhân phát hành hoá đơn cần tra cứu (hoá đơn tự in, đặt in)

 – Ngày phát hành từ: Là khoảng thời gian tạo thông báo phát hành hóa đơn. Việc nhập ngày tháng tra cứu phải tuân theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm).

 – Mã xác thực: Nhập mã xác thực đang hiển thị (Mã xác thực sẽ thay đổi sau mỗi lần tra cứu).

 – Sau khi nhập mã xác thực, bấm vào ô “Tìm kiếm”.

 – Kéo xuống danh sách thông báo phát hành, click chuột vào ngày phát hành sẽ hiển thị chi tiết thông tin cụ thể về hóa đơn của doanh nghiệp như hình bên dưới.

 Bước 3: Đối chiếu hóa đơn với kết quả tra cứu:

 – Thông tin 1: Đối chiếu mẫu số hóa đơn.

 – Thông tin 2: Đối chiếu ký hiệu hóa đơn.

 – Thông tin 3: Đối chiếu số lượng phát hành, từ số nào đến số nào.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu thì được sử dụng

 Câu trả lời sẽ là sau 01 ngày. Đây là quy định được sửa đổi trong trong Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành mới nhất ngày 30/09/2019 bởi Bộ Tài chính

tb01/ac_hddt – thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Công ty …………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ——-

  

 THÔNG BÁO

 Phát hành hóa đơn

  

 1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:

 2. Mã số thuế: ……..

 3. Địa chỉ trụ sở chính:……..

 4. Điện thoại:……..

 5. Các loại hoá đơn phát hành: ……..

  

STT Tên loại

 hoá đơn

Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày

 bắt đầu

 sử dụng

Doanh nghiệp in/ Doanh nghiệp cung cấp phần mềm
Tên MST
1                  
2                  
                 

  

 6. Thông tin đơn vị chủ quản: (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in)

 – Tên đơn vị: ……..

 – Mã số thuế: ……..

 7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: ……..

 

 Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.

 

 Hồ Chí Minh, ……..

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

 NGUYỄN UỶ QUYỀN

Xóa bỏ hóa đơn điện tử đã phát hành

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: thoông maẫu cách chưa hướng dẫn làm quyết 2021 có sơ kiểm mấy phương thức cho khách hàng