Các câu hỏi thường gặp về ký hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có cần ký người mua hàng

 Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài).

Ký hóa đơn điện tử như thế nào

 

Mẫu chữ ký số trên hóa đơn điện tử

 

Ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử khác nhau

 Ngày lập hóa đơn và ngày ký số trên hóa đơn không bắt buộc trùng nhau. Hóa đơn có ngày hóa đơn khác với ngày ký số hóa đơn vẫn hợp lệ.

Hóa đơn điện tử không có ngày ký

 Hóa đơn chỉ có ngày lập mà không thể hiện ngày ký vẫn được coi là hợp lệ (với điều kiện thực hiện đúng quy định pháp luật về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử)

Hóa đơn điện tử ký lùi ngày được không

 Theo quy định của Bộ Tài chính thì hóa đơn điện tử chỉ có thể xuất tại đúng thời điểm lập hóa đơn. Do đó bạn không thể ký lùi ngày hóa đơn điện tử.

Cài plugin ký hóa đơn điện tử

 

Lỗi không ký được hóa đơn điện tử

 Nếu quý khách gặp lỗi “ERROR CODE = 100100” khi đang cố ký hóa đơn điện tử thì cần xem xét các vấn đề sau:

  • Xem lại xem đã cắm usb token chữ ký số chưa, nếu cắm rồi thì thử cắm lại cho thật chặt.
  • Chưa cài đặt phần mềm chữ ký số, nên chưa thấy biểu tượng chữ ký số trong khay hệ thống. Lúc này quý khách cần cài đặt cks, khi thành công thì kết quả sẽ như sau:

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: cách sau bật hướng dẫn cập nhật