Chuyển khoản thành công nhưng không nhận được tiền và cách xử lý

Mã điện chuyển tiền thành công là gì

 Là 1 mã mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng sau khi đã thực hiện chuyển tiền thành công, mã này giúp khách hàng cùng ngân hàng có thể thống kê và theo dõi được giao dịch

Chuyển tiền thành công nhưng không nhận được tiền

  • Sai thông tin người nhận
  • Lỗi đường truyền mạng
  • Lỗi hệ thống ngân hàng
  • Chuyển tiền vào cuối tuần, ngày lễ cũng hay gặp phải

Chuyển khoản thành công nhưng không nhận được tiền và cách xử lý

 

 Hình ảnh chuyển tiền thành công vietcombank

 Hình ảnh chuyển tiền thành công agribank

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: bidv báo