Thành lập công ty in ấn

 Công ty in là công ty in và tái tạo các tài liệu như sách, báo, tạp chí, áp phích và các vật phẩm khác. Một công ty in thường được đặt tại thủ đô của một quốc gia hoặc tại một trong những thành phố lớn nhất của quốc gia đó.

Kinh nghiệm mở công ty in ấn

 Ngành công nghiệp này đã không ngừng phát triển và mở rộng trong những năm qua, với các công nghệ mới gia nhập thị trường để làm cho việc in ấn hiệu quả hơn. Vậy nên chủ doanh nghiệp cần chú trọng trong việc cập nhật công nghệ.

 Là một công ty in ấn, chúng tôi phải luôn theo dõi các xu hướng và công nghệ mới. Chúng tôi cũng phải giữ liên lạc với khách hàng và hiểu nhu cầu của họ để có thể cung cấp cho họ dịch vụ tốt nhất.

Điều kiện thành lập công ty in ấn

 Chỉ các ngành nghề sau trong lĩnh vực in ấn là có điều kiện

 In ấn nội dung

 • Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí
 • Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành
 • Tem chống giả
 • Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).

 Điều kiện

 • Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in;
 • Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;
 • Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thủ tục thành lập công ty in ấn

 Chuẩn bị hồ sơ:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông, thành viên sáng lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài)

 Thủ tục thành lập công ty

 • Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ
 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.
 • Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư
 • Thời gian thực hiện: Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ

Xin cấp giấy phép hoạt động ngành in

 Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu quy định;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

 Cơ quan giải quyết: Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in

 Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in sẽ cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in.

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.