Định luật kirchhoff

 Vào năm 1845, Gustav Kirchhoff (nhà vật lý người Đức) đưa ra một bộ định luật liên quan đến dòng điện và điện áp trong mạch điện. Luật Kirchhoff thường được đặt tên là KCL (Luật hiện hành Kirchhoffs) và KVL (Luật điện áp Kirchhoffs). KVL nói rằng tổng đại số của điện áp tại nút trong một mạch kín bằng không. Định luật KCL phát biểu rằng, trong một mạch kín, dòng điện đi vào tại nút bằng dòng điện đi ra tại nút. Khi chúng ta quan sát trong phần hướng dẫn về điện trở mà một điện trở tương đương duy nhất, (RT) có thể được tìm thấy khi nhiều điện trở được nối nối tiếp hoặc song song, các mạch này tuân theo luật Ohm . Nhưng, phức tạp mạch điện , chúng ta không thể sử dụng định luật này để tính điện áp và dòng điện. Đối với các loại tính toán này, chúng ta có thể sử dụng KVL và KCL.

Định luật kirchhoff 1

 Định luật còn được gọi với cái tên khoa học đó là định luật Kirchhoff 1 (K1) hay định luật bảo toàn điện tích tại một nút, gọi tắt là định luật nút.

Định luật kirchhoff 2 

 Định luật này được biết đến tên gọi đó là định luật Kirchhoff 2 (K2) hay định luật bảo toàn điện áp trong một vòng, hoặc gọi tắt là định luật vòng kín.