Giám đốc một công ty hóa chất là ông a

 Giám đốc một công ty hóa chất là ông A chỉ đạo nhân viên xả chất thải độc hại chưa qua xử lí ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Bị bảo vệ là anh M phát hiện, ông A đưa cho anh 5 triệu đồng và đề nghị anh M không phát tán thông tin này nhưng anh M từ chối. Vì vậy, ông A dọa đuổi việc anh M. Anh M có thể thực hiện quyền nào ?

 Tố cáo