Luật bất thành văn là gì

 Luật bất thành văn là gì

 Có một luật không được viết ra, nhưng nó được tuân theo. Nó được gọi là luật bất thành văn

 Luật bất thành văn tiếng anh

 unwritten law

 Luật bất thành văn trong kinh doanh

 Luật bất thành văn trong kinh doanh là bạn phải luôn làm những gì bạn nói là bạn sẽ làm. Nhưng có những lúc chúng ta cần phải phá vỡ luật này và đưa ra quyết định có lợi cho công ty.

 Các quy tắc bất thành văn có thể khó hiểu đối với nhân viên, nhưng chúng tồn tại bởi vì chúng đã được chứng minh hết lần này đến lần khác làm việc tốt hơn so với việc tuân theo các quy tắc mà không hỏi họ.