Giấy quyết định ly hôn có quan trọng không

 Giấy quyết đinh ly hôn là cơ sở pháp lý xác định việc chấm dứt mối quan hệ hôn nhân giữa hai người. Do đó, quyết định ly hôn có vai trò rất quan trọng bởi quan hệ hôn nhân kéo theo nhiều mối quan hệ khác như con cái, tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân.

 Giấy quyết định ly hôn dùng để làm gì

 Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

 Khi nhận được bản án hoặc quyết định ly hôn về việc giải quyết chấm dứt quan hệ hôn nhân kèm theo phân chia tài sản chung vợ chồng, giành quyền nuôi con, giải quyết nợ chung… đã có hiệu lực pháp luật của Tòa thì hai vợ, chồng mới được coi là đã ly hôn.

 Như vậy, quyết định ly hôn có hiệu lực pháp luật là giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân đã chấm dứt. Tính từ thời điểm có quyết định ly hôn, một trong hai người có quan hệ tình cảm với người khác thì không được coi là ngoại tình. Hoặc trong trường hợp một trong hai người đăng ký kết hôn với người khác thì quyết định ly hôn là giấy tờ quan trọng trong việc xác định tình trạng độc thân trước khi đăng ký kết hôn mới.

 Quyết định ly hôn bằng tiếng anh

 Quyết định: dicision

 recognize the divorce consent and the agreement of litigants : công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

 Quyết định ly hôn có mấy bản

 Tòa án sẽ gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho hai bên ly hôn cùng những cá nhân, cơ quan, tổ chức khác. Do đó, số lượng bản án, quyết định ly hôn có thể sẽ có rất nhiều mà không giới hạn trong 02 bản cho vợ và chồng.

 Khi nào có giấy quyết định ly hôn ? Sau ly hôn bao lâu thì có quyết định

 Hết khoảng thời hạn là 07 ngày, kể từ ngày tiến hành lập biên bản, nếu vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng bạn mà không ai thay đổi ý kiến và đồng thời Viện kiểm sát nhân dân cũng không phản đối gì thì Tòa án sẽ phải ra quyết định công nhận về thuận tình ly hôn mà không phải tiến hành mở phiên tòa xét xử khi có đầy đủ các điều kiện cần thiết sau đây:

 – Hai bên vợ chồng bạn đã tiến hành tự thoả thuận được với nhau về việc phân chia tài sản khi ly hôn;

 – Hai bên vợ chồng bạn đã tự thoả thuận được với nhau về quyền nuôi con sau ly hôn;

 – Hai bên vợ chồng bạn đã tự thoả thuận được với nhau về việc trông nom, dưỡng dục con cái;

 – Sự thỏa thuận của hai bên vợ chồng về các tài sản và con chung trong từng trường hợp cụ thể này thì phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người vợ và con.

 Quyết định công nhận đồng thuận, thuận tình ly hôn cho bạn trong trường hợp này sẽ có hiệu lực pháp luật ngay lập tức, các bên vợ chồng không có quyền nộp đơn kháng cáo,Viện Kiểm sát nhân dân không có quyền kháng nghị theo trình tự thủ tục phúc thẩm.

 Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định công nhận thuận tình việc ly hôn giữa hai bên vợ chồng thì Tòa án phải gửi cho các bên và VKSND cùng cấp.

 Quyết định ly hôn có hiệu lực khi nào

 Theo quy định của pháp luật, vợ chồng yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn thì tại thời điểm Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn thì quyết định này ngay lập tức có hiệu lực pháp luật, Nếu trong vòng 15 ngày kể từ ngày có quyết định này mà các bên không thay đổi ý kiến thì quyết định có hiệu lực ngay.

 Thời hạn kháng cáo quyết định ly hôn

 Theo quy định tại Điều 273 BLTTDS 2015 thì thời hạn kháng cáo bản án ly hôn của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, tùy từng trường hợp thời hạn này có thể có mốc xác định khác nhau như: Kể từ ngày Tòa án sơ thẩm tuyên án.

 Thủ tục xin cấp lại quyết định ly hôn

 Theo quy định, bản án, quyết định của Tòa án chỉ được cấp 01 lần. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 269 Bộ luật Tố tụng dân sự, sau khi kết thúc phiên tòa 03 ngày làm việc, các đương sự cũng được cấp trích lục bản án.

 Đồng thời, khoản 21 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nêu rõ:

 21. Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định của Tòa án;

 Do đó, khi chẳng may làm mất quyết định hoặc bản án ly hôn, vợ, chồng hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án cấp sao trích lục bản án, quyết định của Tòa hoặc bản sao quyết định, bản án ly hôn. Giá trị của văn bản này tương đương với bản án hoặc quyết định gốc.

 Mẫu giấy quyết định ly hôn của tòa án ? Hình ảnh giấy quyết định ly hôn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN……. (1)

 Số: …../…../QĐST-HNGĐ

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …., ngày…… tháng …… năm ……

 QUYẾT ĐỊNH

 CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

 VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

 Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số …………………./………………./TLST/HNGĐ ngày ….. tháng …. Năm ……, giữa (2):

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;

 Căn cứ vào các điều 55, ….. của Luật Hôn nhân và gia đình;

 Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày ….. tháng …… năm …..

 XÉT THẤY:

 Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày …. tháng ….. năm ……. là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

 Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

 QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa (3) ………………………………………………….

 2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: (4)

 ……………………………………………………………………………………….

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

 – Đương sự;

 – Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

 – Cơ quan đã thực hiện việc đăng kết hôn;

 –   Lưu hồ sơ vụ án.

Thẩm phán

 (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  

 Hướng dẫn sử dụng mẫu số 40-DS

 (1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

 (2) Ghi họ tên, địa chỉ của đương sự. Tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên.

 (3) Ghi họ tên của đương sự ly hôn.

 (4) Ghi đầy đủ lần lượt các thoả thuận của các đương sự về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án đã được thể hiện trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành (kể cả án phí).

 Tra cứu quyết định ly hôn

 Bản án, quyết định của tòa án nhân dân khi đã có hiệu lực pháp luật sẽ được cập nhật và đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao. Việc cập nhật nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố thuộc về cơ sở vật chất và nhân lực của mỗi đơn vị cơ quan nhà nước.

 Người dân và những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật đều có thể dễ dàng tra cứu thông tin từ Trang thông tin này với điều kiện nắm được những thông tin sau:

 • Tên vụ án/việc
 • Số hiệu bản án/quyết định
 • Cấp tòa án xét xử/giải quyết
 • Tòa án nhân dân xét xử
 • Loại vụ án/việc
 • Ngày tháng năm ban hành

 Để tra cứu bản án/quyết định về một vụ án/việc ly hôn bạn làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập trang chủ của Trang thông tin điện tử công bố bản án/quyết định của tòa án tại link https://congbobanan.toaan.gov.vn
 • Bước 2: Nhập Số bản án/quyết định nếu còn nhớ hoặc lưu giữ. Trong trường hợp không nhớ bạn có thể nhập từ khóa “ly hôn” vào mục tìm kiếm này.
 • Bước 3: Sau khi ấn tìm kiếm, kết quả sẽ ra khá nhiều nếu bạn không nhớ được số hiệu bản án/quyết định, thông thường là trên 5.000 kết quả. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm được chính xác văn bản mình quan tâm.
 • Bước 4: Bên trái màn hình bạn nhập các thông tin có thể nhớ được về Tòa án xét xử, cấp tòa án, khoảng ngày tháng năm ban hành,… trong từng ô tương ứng.
 • Bước 5: Rà soát các kết quả nhận được

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình hãy liên hệ với Luật DeHa để được hỗ trợ và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình. Xin cảm ơn./.

  

  

  

  

 Tag: 2020 dung giả máy hủy nên đình gian