Giới thiệu đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo thuộc lĩnh vực Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh trong Đại học Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập, Nhà trường luôn hướng đến đào tạo nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực hội nhập quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Để thực hiện sứ mạng của mình, trong những năm qua Nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nhất là trang bị phục vụ cho công tác đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học. Trong số hơn 300 giảng viên của Nhà trường có gần 20% giảng viên có học vị tiến sĩ và học hàm phó giáo sư. Phần lớn trong số đó được đào tạo tại các trường đại học hàng đầu của các nước phát triển.

 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên giao cho tổ chức đào tạo ở cả ba cấp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Năm 2017, Nhà trường đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Với phương châm hướng đến xây dựng môi trường đào tạo chuẩn quốc tế, nhiều chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật quốc tế đã và đang được Nhà trường triển khai. Đây là cơ hội tốt cho sinh viên có thể trải nghiệm và làm quen với kiến thức và các nền văn hóa khác.

 Địa chỉ trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên : Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

 Điện thoại: (84) 02083.647685 – Fax: (84) 02083.647684 – Email: webmaster@tueba.edu.vn

 Điểm chuẩn đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Ngành học Điểm chuẩn
2019 2020 2021
Kinh tế 13.5 16 16.0
Kinh tế đầu tư 13.5 14.5 16.0
Kinh tế phát triển 13.5 15.5 16.0
Quản trị kinh doanh 14 14.5 16.0
Marketing 13.5 15 16.0
Tài chính – Ngân hàng 13.5 14.5 16.0
Kế toán 14 14.5 16.0
Quản lý công 14 17.5 17.5
Luật kinh tế 13.5 14.5 16.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15 15 16.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 13.5 15 16.0
Kinh doanh quốc tế 15.5 16.5
Kế toán tổng hợp (CLC) 15 18.5
Tài chính (CLC) 16 20.0
Quản trị kinh doanh (CLC) 16 18.5
Quản trị du lịch và khách sạn (CLC) 19 18.0
Tag: dđại đh logo diem chuan