Tản mạn về các vai trò của pháp luật

 Luật pháp là một tập hợp các quy tắc và quy định chi phối cách mọi người tương tác với nhau.

Vai trò của pháp luật

 Pháp luật là hệ thống các quy tắc được thực thi thông qua các thiết chế xã hội để thực hiện vai trò điều chỉnh hành vi.

 Vai trò của pháp luật là một khía cạnh sống còn của xã hội. Nó bảo vệ các cá nhân khỏi các cá nhân khác và cung cấp một khuôn khổ để mọi người sống trong đó. Luật được chia thành hai phần – luật dân sự và luật hình sự. Luật dân sự giải quyết các vấn đề như hợp đồng, sơ đồ, quyền tài sản và luật gia đình trong khi luật hình sự xử lý các tội phạm như giết người, hiếp dâm, trộm cắp, cướp giật, v.v.

 Lấy ví dụ về vai trò của pháp luật: Luật đầu tư ra đời với vai trò thu hút và tạo hành lang pháp lý trong mối quan hệ đầu tư

Vai trò của pháp luật đối với nhà nước

 Đối với nhà nước pháp luật có vai trò là cơ sở pháp lý để bộ máy nhà nước tổ chức và hoạt động. Nhà nước không thể tồn tại mà không có pháp luật, nó cần tới pháp luật để tổ chức bộ máy của mình, quy định rõ thẩm quyền của các cơ quan nhà nước, xác định mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa nhà nước với các tổ chức xã hội và với dân cư.

Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

 Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là công cụ không thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hóa đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới.

 Ví dụ về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội: Dịch bệnh cách ly, chúng ta phải tuân thủ các quy định của nhà nước, địa phương về cách ly và phòng dịch. Hạn chế đi ra ngoài. Hạn chế tiếp xúc. Phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng…

Vai trò của pháp luật với công dân

 Luật là một tập hợp các quy tắc điều chỉnh hành vi của con người. Những quy tắc này được thực thi bởi một cơ quan có thẩm quyền và thường được hỗ trợ bởi nhà nước. Luật pháp là một hệ thống những hạn chế áp đặt lên con người để bảo vệ các quyền, tự do và tài sản của họ.

 Pháp luật là công cụ bảo vệ quyền lợi của công dân. Nó là một công cụ cung cấp công lý và bình đẳng cho tất cả mọi người. Luật pháp cũng bảo vệ mọi người không bị người khác làm hại, dù về mặt vật chất hay tài chính. Luật có thể được sử dụng để bảo vệ quyền của công dân theo nhiều cách

 Ví dụ về vai trò của pháp luật đối với công dân: xử lý các hiện tượng xâm phạm bất hợp pháp quyền lợi của công dân như cấm buôn bán hàng giả

Vai trò của pháp luật đối với kinh tế

 Vai trò của luật pháp trong nền kinh tế là một vai trò phức tạp. Hệ thống pháp luật cung cấp trật tự cho xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế bằng cách thực thi các hợp đồng và quyền tài sản, cũng như bằng cách bảo vệ các cá nhân khỏi bị xâm hại hoặc lợi dụng. Gỡ bỏ mọi rào cản đối với hoạt động kinh tế

 Ví dụ về vai trò của pháp luật đối với kinh tế: Quy định về hợp đồng, giao dịch…

Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa

 Một là, nhà nước cũng như pháp luật là công cụ và phương tiện đảm đương vai trò dẫn dắt và chi phối xã hội bằng việc kiến tạo môi trường, cơ hội pháp lý như nhau đối với các thành viên trong xã hội thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau phát huy khả năng của mình để khởi nghiệp và phát triển. Pháp luật đảm đương vai trò kiến tạo môi trường, cơ hội pháp lý bình đẳng cho mọi thành viên của xã hội phát huy tài năng, trí tuệ, sức lực để hoàn thiện và phát triển bản thân mình, đồng thời phát triển xã hội. Với vai trò này, xã hội nói chung và các thành viên của xã hội nói riêng sẽ có điều kiện để phát triển.

 Hai là, pháp luật xã hội chủ nghĩa (XHCN) là phương tiện có khả năng bảo đảm bình đẳng xã hội. Bởi pháp luật của nhà nước pháp quyền XHCN là những giá trị bình đẳng mà xã hội có, xã hội cần và ủng hộ. Nhà nước lại có một bộ máy hùng mạnh với các cơ quan, tổ chức bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nên bình đẳng và công bằng xã hội được ghi nhận trong hiến pháp và pháp luật có khả năng trở thành hiện thực. Vì vậy, nhà nước có vai trò đối với phát triển xã hội và quản lý được quá trình phát triển đó, để xã hội không rơi vào trạng thái rối loạn hoặc phát triển tự phát, thiếu tổ chức và kỷ luật.

 Ba là, pháp luật XHCN là phương tiện để nhà nước điều hòa lợi ích giữa các tầng lớp xã hội, bảo đảm cho xã hội phát triển hài hòa và ổn định. Xã hội luôn có xu hướng phân hóa giàu nghèo do sự tác động của nhiều yếu tố. Đó có thể là sự phân hóa giàu nghèo do tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, do sự yếu thế của bản thân một lớp người nào đó, như bị bệnh tật, bị khuyết tật bẩm sinh, những người già yếu, những người có nhiều đóng góp cho xã hội, như thương binh, gia đình liệt sĩ…

 Bốn là, pháp luật XHCN là phương tiện để nhà nước thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, giữ gìn an ninh, an toàn xã hội cho con người. An ninh, an toàn xã hội cho con người trong nhà nước pháp quyền có nội hàm rất rộng. Nó có nghĩa là an toàn khỏi các mối đe dọa về đói nghèo, bệnh tật, tội phạm, sự đàn áp. Nó cũng có nghĩa là bảo vệ khỏi sự đổ vỡ có hại và bất ngờ trong mẫu hình của đời sống hằng ngày tại gia đình, công việc, trong cộng đồng,…(2). Pháp luật là phương tiện đầy hiệu lực trong việc giữ gìn an ninh và an toàn cho con người. Nhờ đó, con người có điều kiện phát triển mà không phải lo lắng, sợ hãi trước sự đe dọa từ bên trong cũng như bên ngoài.

 Vì vậy, pháp luật XHCN có vai trò là phương tiện phát triển con người và quản lý quá trình đó để cho con người được sống tốt hơn, an ninh hơn, có điều kiện để phát triển bản thân và phát triển xã hội một cách bền vững. Nó là phương tiện có hiệu lực và hiệu quả trong việc thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng ta về xây dựng con người mới.

 Năm là, pháp luật là phương tiện để kiểm soát quyền lực nhà nước, buộc những người có chức vụ, quyền hạn hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật. Bằng cách đó, pháp luật là phương tiện quan trọng hàng đầu trong việc phòng, chống sự tha hóa của quyền lực nhà nước, bảo đảm cho thượng tầng kiến trúc nhà nước giữ vai trò định hướng XHCN cho sự phát triển.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: gì 12 ts nguyễn minh đoan mỗi giai đoạn nay vị việt nam nêu