Hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp online

 Đăng ký kinh doanh trực tuyến là nhu cầu cần thiết đối với bất kỳ ai muốn thành lập doanh nghiệp và có thời gian tìm hiểu các thủ tục pháp lý. Nếu bạn không chắc chắn về khả năng tìm hiểu luật thì nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty online

 Thủ tục thành lập công ty online gồm có 4 bước

 Bước 1: Tạo tài khoản trên trang thông tin điện tử : https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

 Bước 2:  đăng nhập và thực hiện chọn mục thành lập mới doanh nghiệp, hoàn thành thủ tục và hồ sơ thành lập doanh nghiệp

 Bước 3: Chuyển khoản ngân hàng tiền lệ phí thành lập công ty

 Bước 4: Thực hiện xác nhận hồ sơ và nhận lại giấy phép đăng ký thành lập công ty mới

  

  

  

  

  

 Tag: bán