Tiêu chuẩn lý lịch vào ngành công an

 Kiểm tra lý lịch trong công an là một chủ đề rất nhạy cảm. Công an không muốn liên quan đến bất kỳ loại hoạt động tội phạm nào. Họ cũng không muốn bị liên kết với bất kỳ hình thức tham nhũng nào. Đây là lý do tại sao họ cần tiến hành kiểm tra lý lịch đối với tất cả nhân viên và người nộp đơn xin việc.

Tiêu chuẩn lý lịch vào ngành công an

 Theo quy định tuyển chọn Bộ Công an ban hành trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an:

  • Đối với bản thân người dự tuyển

 Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, có lý lịch bản thân rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 Đối với cán bộ, học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể tuyển thanh niên ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 Công dân có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, tốt nghiệp đại học hệ chính quy hạng giỏi, xuất sắc có thể tuyển những người chưa là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc chưa là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  • Đối với gia đình của đối tượng dự tuyển vào ngành công an

 Phải có lý lịch rõ ràng, tức công dân thi tuyển và các thành viên trong gia đình của công dân không có án tích, hoặc nếu có án tích thì phải được xóa án tích. Về nội dung trong bản xác minh về gia đình của đối tượng dự tuyển:

 – Về tình hình kinh tế và chính trị của gia đình thí sinh đó thì cũng có nêu rõ quy định về nội dung kê khai đó là ghi cụ thể thông tin về họ, tên đệm, tên của mình và gia đình.

 – Về nghề nghiệp, mức sống, tài sản có kèm cả về thái độ chính trị qua từng thời kỳ, thời kì đầu là từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945, tiếp theo đó là trong kháng chiến chống Pháp, rồi đến chống Mỹ, thời hòa bình lập lại cho đến thời điểm hiện nay (đó là thời kỳ từ 1954 đối với miền Bắc và tiếp từ tháng 4 năm 1975 đối với miền Nam) được kê khai theo thứ tự là ông bà nội, tiếp đến anh chị em ruột của bố; tiếp đó là ông bà ngoại, và anh chị em ruột của mẹ; sau đó là cha, mẹ (hoặc nếu không còn cha mẹ thì khai người trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến tuổi trưởng thành của bản thân thí sinh); vợ hoặc chồng, cũng như cuối cùng đó là anh, chị, em ruột của bản thân thí sinh đó.

Mẫu lý lịch tự khai của bộ công an 2020

 Mẫu A-BCA(X13)

 Chi tiết tại: https://dichvucong.conganquangbinh.gov.vn/wp-content/uploads/2018/12/M%E1%BA%ABu-A-BCAX13-2018.docx

  

  

  

  

  

  

 Tag: thẩm tóm tắt cá xét