Hướng dẫn phần mềm chữ ký số kho bạc nhà nước

 Để đạt được điều này, chúng tôi cần một công cụ chữ ký số có thể được sử dụng bởi người dùng mà không cần bất kỳ kiến thức hoặc kỹ năng kỹ thuật nào. Công cụ này phải đủ dễ dàng cho những người không có bằng cấp về khoa học máy tính nhưng vẫn có thể sử dụng nó một cách dễ dàng.

 Link tải phần mềm chữ ký số kho bạc nhà nước

 https://vst.mof.gov.vn/webcenter/contentattachfile/idcplg?dID=167733&dDocName=MOFUCM160794&filename=KBNN_CTS_CongCong.rar

 Hướng dẫn đăng ký chữ ký số với kho bạc & Cài đặt chữ ký số kho bạc nhà nước

 

  

  

  

  

 Tag: dịch vụ